Mục Lục
Tin Tức
Vị Trí:Xổ số Vĩnh Long > Soi cầu Xổ số Vĩnh Phúc > Xo So Mn Thu Hai In 2020, the cướp cuộc hưu của ShenGo increased by 3943.49. và the general lợi nhuận tăng.

Soi cầu Xổ số Vĩnh Phúc

Xo So Mn Thu Hai In 2020, the cướp cuộc hưu của ShenGo increased by 3943.49. và the general lợi nhuận tăng.

Cập Nhật:2022-06-21 09:47    Lượt Xem:163

Xo So Mn Thu Hai In 2020, the cướp cuộc hưu của ShenGo increased by 3943.49. và the general lợi nhuận tăng.

Vào tháng Tư 2, khoản lương hưu của ShenGo (87349) đã công bố báo cáo hàng chục năm. trong khoảng thời gian báo cáo, công ty đạt được thu nhập điều hành của 25649125.8 yuan, một năm trên mỗi năm tăng vọt của 12.41=; Khối lợi nhuận mà cổ đông của công ty được liệt kê là 2999999.0l yuanXo So Mn Thu Hai, một năm-qua-year tăng vọt trên 3949.49=. Description Description The net cash flow from operating activities during the Report period was 130684000.71 yuan, and the network activitings to the cổ đông of the listed company by the end of 2020 were 3936.52 yuan. Description Trong khoảng thời gian báo cáo, thu nhập hoạt động là 25 Chủ yếu là vì công ty đã nhận dịch vụ chăm sóc người cao tuổi của Shandong Shengwan. cùng các công ty con trong suốt khoảng thời gian báo cáo, công ty tăng thu nhập từ dịch vụ chăm sóc người già; Giá trị lợi nhuận tổng hợp là 2.78=, a increase of 18.899=.=) so with the same period of the previous year.The main reason was that the company increased the adults life service and y tế service kinh doanh. the grossing lợi nhuận nhuận nhuận sx của dịch vụ chăm sóc người cao tuổi là 60.42=. so that the overall lợi nhuận tăng năm nay. Description Chi phí tài chính trong khoảng thời gian này là-20009.29 yuan, xuất phát từ 20099.88 yuan trong cùng thời kỳ năm ngoái. Đầu tư thu nhập trong khoảng thời gian đó là 259783.47 từng có, từ-2599928,8 yucan trong cùng khoảng thời gian năm ngoái, Chủ yếu là nhờ thu nhập đầu tư từ việc bán tháo cổ phiếu dài trong suốt khoảng thời gian báo cáo. Description Theo dữ liệu của {0)}goubei Description Không, không. Description